Vòng Bi kim NSK

Vòng Bi kim NSK

Mã sản phẩm: Nhà sản xuất:
Liên hệ

Gồm nhiều mã sản phẩm khác nhau như: NSK FBN-192323Z-E, NSK FBN-182223Z-E, NSK FBN-182222-E, NSK FBN-182217-E, NSK FBN-172123-E, NSK FBN-162120-E, NSK FBN-162023Z-E, NSK FBN-162022-E, NSK FBN-152118-E, NSK FBN-151918-E, NSK FBN-151820-E, NSK FBN-151818-E , ...v.v. Xin quý khách hãy liên hệ  và cung cấp mã hàng, Maker (Nhà SX), Model (Quy cách) và số lượng với chúng tôi để có thông tin và báo giá chi tiết của sản phẩm cụ thể.

Gồm nhiều mã sản phẩm khác nhau như:

NSK FBN-192323Z-E, NSK FBN-182223Z-E, NSK FBN-182222-E, NSK FBN-182217-E, NSK FBN-172123-E, NSK FBN-162120-E, NSK FBN-162023Z-E, NSK FBN-162022-E, NSK FBN-152118-E, NSK FBN-151918-E, NSK FBN-151820-E, NSK FBN-151818-E, ...v.v.

Xin quý khách hãy liên hệ và cung cấp mã hàng, Maker (Nhà SX), Model (Quy cách) và số lượng với chúng tôi để có thông tin và báo giá chi tiết của sản phẩm cụ thể.