21311 E (E/C3 ; EK ; EK/C3)

21311 E (E/C3 ; EK ; EK/C3)

Chủng loại: 

Vòng bi - bạc đạn tang trống,

d - Đường kính trong: 55 mm

D - Đường kính ngoài: 120 mm

B - Độ dày vòng bi: 29 mm

M - Trọng lượng: 1.7 Kg

Liên hệ

đây là mô tả chính